“Med Sensorem kan äldre människor bo kvar tryggt hemma längre innan de behöver flytta in på ett äldreboende”

 

todd-cravens-492711-unsplash.jpg

Den stora samhällsutmaningen

Bakgrund

Brukaren – Den äldre personen har ofta en vilja att bo kvar i sitt eget hem så länge som möjligt men behöver assistans/stöd för att klara detta

Närmast anhörig (barnen) – Har ofta väldigt begränsat med tid och bor nuförtiden inte sällan långt ifrån sina föräldrar

Samhället – Samhället i stort har stora demografiska utmaningar med en allt åldrande befolkning och krav på kostnadsbesparingar inom den offentliga äldreomsorgen

 

Lösningen

Brukaren – Tjänsten möjliggör för brukaren att kunna åldras i trygghet i sin privata bostad

Närmast anhörig (ex. barn eller släkting) – Tjänsten uppfyller barnens behov av att kunna säkerställa föräldrarnas välbefinnande på distans

Samhället – Tjänsten avlastar den offentliga sektorn genom att våra kunder kan bo kvar i sin privata bostad längre och därmed kräver mindre offentligt stöd

 För mer info vänligen kontakta sensorem